REGULAMIN SERWISU FORUM.SZAFA.PL


I. Postanowienia ogólne
 1. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza znajomość panujących na nim zasad.
 2. Regulaminy obowiązują wszystkich Użytkowników Serwisu, włączając Moderatorów i Administratorów. Obowiązuje równość wobec zasad.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Moderatorzy zachowują sobie prawo do ostrzegania, cenzury i blokowania Użytkowników łamiących Regulamin.
II. Użyte terminy i definicje
 1. Regulamin Serwisu, zwany dalej "Regulaminem" – niniejszy dokument wraz z załącznikami i innymi dokumentami, które jednoznacznie odwołują się do niego i jego treści.
 2. Serwis - serwis internetowy forum.szafa.pl, znajdujący się pod adresem internetowym https://forum.szafa.pl, którego właścicielem jest Szafa.pl sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, przy al Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339644 , NIP: 813-360-34-11, REGON: 180486840.
 3. Wątek – utworzony nowy temat rozmowy przez Użytkownika.
 4. Przyklejony Wątek – utworzony nowy temat rozmowy, który na trwałe został umieszczony na górze działu.
 5. Wątek zbiorczy – utworzony nowy temat rozmowy, który jest wspólnym dla jednej tematyki.
 6. Post – wypowiedź Użytkownika.
 7. Ostrzeżenie – nadawana przez Moderatora forma upomnienia użytkownika za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Dział – główny podział na Serwisie. Działami są: FAQ, Moda, Uroda, Zdrowie, Mama i dziecko, Dzień jak co dzień, Po godzinach, Wydarzenia, Ogłoszenia, Ogłoszenia parafialne Szafa.pl.
 9. Kategoria – podział szczegółowy w poszczególnych Działach.
 10. Ograniczenia – Użytkownicy niezweryfikowani, których staż na Serwisie nie przekracza trzech miesięcy, mają ograniczoną liczbę postów i wątków (https://forum.szafa.pl/control.php?40,panel=limits_users).
 11. Raport – informacja o łamiącym Regulamin Poście lub Wątku przesłana do Moderatorów za pomocą funkcji „Raportuj”.
III. Prawa i obowiązki użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z forum zgodnie z zasadami panującymi na serwisie. W przypadku użytkowników niezweryfikowanych, których staż nie przekracza 3 miesięcy, obowiązują Ograniczenia.
 2. W celu zniesienia Ograniczeń przed upływem 3 miesięcy, Użytkownik ma możliwość dokonania dobrowolnej Weryfikacji Bankowej swojego Konta.
 3. Użytkownik dodając nowy Wątek ma obowiązek sprawdzić, czy podobny już nie istnieje. Powielanie istniejących Wątków jest uznawane za tzw. dublowanie i może zakończyć się przyznaniem Ostrzeżenia.
 4. Nowe Wątki powinny zawierać tytuł adekwatny do treści i dokładnie opisujący temat wpisu. Wątki o tytułach mylących lub nic nie znaczących mogą zostać edytowane, a autor takiego Wątku może otrzymać Ostrzeżenie.
 5. Wątki powinny zawierać rzeczową treść umożliwiającą dalszą dyskusję. Wątki nic nie wnoszące do Serwisu, spamerskie, reklamowe zostaną usunięte, a autor Wątku może otrzymać Ostrzeżenie.
 6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w swoich Postach lub Wątkach linków do innych Postów lub Wątków. Zabieg taki traktowany jest jako SPAM, autor takich Postów lub Wątków może otrzymać Ostrzeżenie.
 7. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w swoich Postach lub Wątkach zaproszeń do swoich profili, informacji na temat wyprzedaży czy innych form ukrytej reklamy. Takie zabiegi mogą zakończyć się edycją wpisu i nadaniem Ostrzeżenia.
 8. Odpowiedzi w Wątku w postaci Postów muszą być utrzymane w tematyce tego Wątku. Wypowiedzi niezwiązane z tematem traktowane będą jako offtop i autorzy tych Postów mogą otrzymać Ostrzeżenie.
 9. Na Serwisie panuje zakaz stosowania wyrazów wulgarnych. Wulgaryzmy, obcojęzyczne słowa wulgarne oraz ocenzurowane wyrazy sugerujące wulgaryzm, będą moderowane, a autor Posta może otrzymać Ostrzeżenie.
 10. Użytkownicy na Serwisie nie mogą prowadzić prywatnych sporów, zwracać uwagi innym na błędy ortograficzne czy łamanie Regulaminu. Takie spory i uwagi Użytkownicy mają obowiązek przekazywać sobie drogą wiadomości prywatnych lub zgłaszać Moderatorom używając opcji „raportuj”. Niestosowanie się do tej zasady może zakończyć się Ostrzeżeniem.
 11. Na Serwisie panuje zakaz sztucznego podbijania Wątków. Posty, które nic nie wnoszą do wątku, a mają za zadanie utrzymać jego widoczność na stronie głównej Serwisu, będą usuwane, a ich autorzy mogą otrzymać Ostrzeżenie.
 12. Językiem obowiązującym na Serwisie jest język polski. Użytkownicy mają obowiązek w Wątkach na Serwisie wypowiadać się w obowiązującym języku, zgodnie z jego zasadami gramatycznymi.
 13. Użytkownicy mają prawo do umieszczania ogłoszeń handlowych w Dziale do tego przeznaczonym (Ogłoszenia). Ogłoszenia handlowe umieszczone poza tym działem będą usuwane lub przenoszone, a autor takiego Posta/Wątku może otrzymać Ostrzeżenie.
 14. Na Serwisie panuje zakaz sprzedaży przedmiotów niezgodnych z tematyką Serwisu.
 15. Posty lub Wątki o charakterze handlowym mogą umieszczać jedynie użytkownicy zweryfikowani. Na wszystkich Serwisach Grupy Szafa.pl sprzedaż bez weryfikacji jest zabroniona. Użytkownicy publikujący Posty lub Wątki handlowe, nie mający weryfikacji mogą otrzymać Ostrzeżenie, a w szczególnych przypadkach blokadę funkcji pisania na forum.
 16. Użytkownicy udzielający się na Serwisie mają obowiązek stosowania odpowiedniego formatowania tekstu. Nadużywanie opcji pisania dużymi literami jest traktowane jako krzyk i może zakończyć się nadaniem ostrzeżenia. Stosowanie nieczytelnych kolorów lub wielkości czcionek również może zakończyć się nadaniem ostrzeżenia.
 17. Na Serwisie panuje zakaz umieszczania linków do transakcji na innych serwisach e-commerce. Zakaz obejmuje również zachęcanie do nawiązywania transakcji poza Serwisami Grupy Szafa.pl.
 18. Na Serwisie panuje zakaz umieszczania treści wiadomości prywatnych, danych osobowych oraz innych treści łamiących ogóle zasady netykiety.
 19. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do zgłaszania Wątków lub Postów, które łamią Regulamin. W tym celu utworzona została funkcja „raportuj”.
 20. Ostrzeżenia starsze niż 6 miesięcy anulowane są automatycznie. Wyjątkiem są ostrzeżenia oraz blokady nałożone za spam. Prośby o usunięcie starszego niż 6 miesięcy ostrzeżenia za spam należy zgłaszać do Administracji. W wyjątkowych sytuacjach mogą być one anulowane ręcznie.
 21. Użytkownik publikując treści na Serwisie zgadza się na ich publikację. Posty i Wątki dodane przez Użytkownika nie zostają usunięte wraz z usunięciem konta na Serwisie.
 22. Post edytowany przez Moderatora nie może być poprawiany przez jego autora. Zmiana edycji wprowadzonych przez Moderatora na treści wcześniejsze lub inne zakończy się przyznaniem Ostrzeżenia.
 23. Zabrania się edytowania pierwszego Posta w Wątku w celu zmiany lub całkowitego usunięcia jego treści. Takie działanie sprawia, że Wątek przestaje być czytelny dla innych Użytkowników. Łamanie tej zasady może skutkować nadaniem Ostrzeżenia.
 24. Użytkownik ma prawo do umieszczania linków do swoich stron lub blogów, jeżeli tematyka Wątku jest z tym związana.
 25. Serwis nie toleruje żadnych form trollingu. Trollowanie kończy się nadaniem Ostrzeżenia lub zablokowaniem Konta Użytkownika.
 26. Użytkownicy zobowiązani są do dbania o przejrzystość swoich Postów. Nadużywanie opcji cytowania jest zabronione i może zakończyć się Ostrzeżeniem. Cytowane fragmenty powinny być skracane tylko do tych treści, do których odnosi się Post Użytkownika.
IV. Moderatorzy
 1. Lista Moderatorów znajduje się w zakładce „o nas”: https://forum.szafa.pl/onas.php
 2. Moderatorzy mają prawo do subiektywnej oceny każdego zgłoszenia i każdego Posta lub Wątku Użytkownika.
 3. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegania Regulaminu Serwisu i wszystkich zasad obowiązujących.
 4. Moderatorzy nie mają obowiązku do informowania poszczególnych Użytkowników o łamaniu Regulaminu przed nadaniem Ostrzeżenia.
 5. Wątpliwości dotyczące pracy Moderatora należy kierować bezpośrednio do tego Moderatora, do Supermoderatora lub do Administracji Serwisu. Posty lub Wątki zawierające krytykę pracy Moderatora będą usuwane, a ich autorzy mogą otrzymać Ostrzeżenie.
 6. Moderatorzy mogą usuwać Wątki lub Posty na życzenie Użytkownika. Moderator może odmówić usunięcia wielostronicowego Wątku, jeżeli powód usunięcia nie będzie prawidłowo umotywowany.
 7. Moderator ma prawo do zamknięcia Wątku, w którym dyskusja przestała dotyczyć tematu lub który wywołuje kłótnie wśród Użytkowników.
 8. Moderator ma prawo do nakładania blokady na funkcję pisania na Serwisie w przypadku notorycznego łamania Regulaminu i zasad panujących nawet, jeżeli Użytkownik nie otrzymał 5 ostrzeżeń na Serwisie.
 9. Moderatorem może zostać aktywny Użytkownik Serwisu, który przynajmniej rok korzysta w aktywny sposób z Serwisu.
 10. Moderatorem można zostać drogą nominacji Administracji lub w efekcie oficjalnego naboru.
V. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 19.04.2012 r.
 2. W przypadkach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają punkty Regulaminu znajdującego się pod adresem https://szafa.pl/regulamin.html.