Obecnie rozmawiamy o:
Szafa.pl na Facebooku
Ciekawe wątki
Aktywne użytkowniczki

zweryfikowana
Moderator
Posty: 4.355

Adresat lub nadawca przesyłki rejestrowanej (list polecony, paczka) lub przekazu pocztowego może zgłosić reklamację z roszczeniem o odszkodowanie lub bez takiego roszczenia.

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego i nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania.

Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej przy użyciu odpowiedniego formularza >>kliknij by pobrać formularz reklamacji<<


Co powinna zawierać reklamacja?
- imię i nazwisko (lub nazwę firmy),
- adres zamieszkania (lub siedziby firmy),
- rodzaj reklamowanej przesyłki,
- uzasadnienie reklamacji,
- kwotę odszkodowania, w przypadku, gdy się o nie ubiegasz,
- Twój podpis, (jeśli zgłaszasz reklamację pisemnie).

Watro też dołączyć
- Oryginał potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego.
- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata.
- Protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej, w przypadku jej przyjęcia przez adresata oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki.
- Oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki lub z zachowaniem terminu 7 dni.

Jakie przysługują odszkodowania?
- Za utratę przesyłki poleconej lub jej zniszczenie można się domagać nawet do pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej przez Pocztę Polską od nadawcy za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej.

- Za utratę paczki pocztowej lub jej uszkodzenie możemy ubiegać się maksimum dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie prze pocztę.

- W przypadku niezrealizowania przekazu pocztowego przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotnej opłaty pobranej za jego nadanie. Ponadto zwrotowi podlega kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym.

- Za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż zadeklarowana wartość przesyłki.

- Za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż zadeklarowana wartość przesyłki.

Reklamacja powinna być rozpatrzona przez pocztę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Niestety nie masz uprawnień aby pisać/odpowiadać na tym forum.

następna dyskusja:

Dlaczego usunięto mój przedmiot? cz. 2