Obecnie rozmawiamy o:

nago w saunie?

dzisiaj o 12:05

Jakie szambo wybrać?

dzisiaj o 10:45

Poszukuję fetyszty

wczoraj o 17:06

Szkola policealna;)

wczoraj o 15:38

Szafa.pl na Facebooku
Ciekawe wątki
Aktywne użytkowniczki

ośrodek leczenia uzależnień

15 paź 2021 - 11:06:13

Twój detoks to ośro­dek lecze­nia uza­leż­nień zlo­ka­li­zo­wany bli­sko War­szawy. Poma­gamy, prze­pro­wa­dza­jąc pro­fe­sjo­nalny detoks alko­ho­lowy, nar­ko­ty­kowy oraz lekowy. Tera­pię uza­leż­nień pro­wa­dzimy w try­bie sta­cjo­nar­nym, week­en­do­wym oraz ambu­la­to­ryj­nym. Po odtru­wa­niu poalko­ho­lowym pro­po­nu­jemy udział w tera­pii lub pro­gra­mie ogra­ni­cza­nia picia. Sto­su­jemy środki far­ma­ko­lo­giczne oraz psy­cho­te­ra­pię. Może masz do nas jakieś pytania?

Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

następna dyskusja:

Termometr bezdotykowy